top of page

Tietosuojaseloste

1. YKSITYISYYDENSUOJA 

PBE Performance Ltd Oy (jatkossa ”SPARKY”) kerää käyttäjätietoja Sparky.fi-sivustonsa (”sivusto”) käyttäjistä. Tietosuojailmoitusta sovelletaan Sparky.fi –sivustoon.   

Meille on tärkeää suojata yksityisyytesi ja henkilötietosi. SPARKY on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä liittyvän tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. kerromme henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset tässä tietosuojailmoituksessa. 

Päivitämme tietosuojaselostettamme aina verkkosivujemme uusien ominaisuuksien myötä. Löydät sivustoltamme aina ajantasaisen tietosuojaselosteen.  

2. MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA? 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta 

  • pystyt käyttämään sivustoa 

  • voimme kehittää sivustoa 

 

Lisäksi käytämme tietoja rajatusti myös viestintä- ja markkinointikäytössä. 

 

Hyödynnämme henkilötietoja myös sivuston tietoturvan ylläpitämiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. 

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME? 

Käsittelemme vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja: 

  • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot: esimerkiksi vierailun aika; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle; sivustolla vieraillut sivut; verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite sekä selaimen (esimerkiksi Mozilla Firefox) versio, laitteen käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä sekä vastaavat tekniset tiedot. SPARKY käyttää evästeitä yms. teknologioita kerätäkseen tätä tietoa. 

4. TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä heidän käydessään verkkosivustollamme. 

5. OIKEUSPERUSTEET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE  

Oikeutettu etumme ylläpitää ja kehittää sivustoamme sekä viestiä ja markkinoida toiminnastamme: 

  • Sivuston käytöstä kerätyt tiedot  

  • Käsiteltävät henkilötiedot viestintä- ja markkinointitarkoituksiin 

  • Sivustomme tietoturvasta huolehtiminen ja väärinkäytösten ehkäisy ja tutkinta. 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KOLMANSIEN TAHOJEN TOIMESTA 

SPARKY siirtää vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja: 

6.1) Palveluntarjoajat 
Käytämme Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien evästeitä, kuten mm. Google Analyticsin evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Lisätietoja evästeistä ja siitä miten voit muuttaa evästeitä koskevia asetuksia saat täältä 

6.2) Oikeudelliset syyt 
Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen  

  • lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi tai 

  • väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen. 

7. KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT 

Yrityksemme verkkosivusto on toteutettu Wix.com -alustalla. Verkkosivulla vierailuun liittyvät tietosi voidaan tallentaa Wix.comin tietovaraston, tietokantojen ja yleisten Wix.com-sovellusten kautta suojatuille palvelimille palomuurin taakse. 

Edellä mainittu koskee siis www.sparky.fi sivustoa. Erikseen toteamme, että varsinaisen Sparky® palvelumme (www.powerebyemotion.io) palvelin sijaitsee ETA-alueella emmekä sen osalta siirrä mitään henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palvelun tietosuojaselosteen voit lukea osoitteessa https://www.sparky.fi/_files/ugd/11cda3_398f76279caa4fed963e6513ff670038.pdf

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme henkilötietoja sen ajan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi huomioiden käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan. 

 

9. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (help@sparky.fi) suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa PDF-muodossa lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjälle (help@sparky.fi). 

 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on pystyttävä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevia henkilötietoja sekä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. 

10. YHTEYSHENKILÖT JA VIRANOMAISTIEDOT 

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Sparky® asiakaspalveluun (help@sparky.fi). Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista. 

Rekisterinpitäjä
PBE Performance Ltd Oy  
Y-tunnus 3124341-9 
Osoite: Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä 

Rekisterin ylläpitäjä 
Anna Savolainen 
Chief Executive Officer 
Sähköposti: anna@sparky.fi   

Tietosuojavastaava 
Jukka Tahvanainen 
Yhteystiedot: jukka@sparky.fi  

Valitusoikeus 
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 566 6777 (Neuvonta yksityishenkilöille) 

 

tietosuoja@om.fi  www.tietosuoja.fi  

bottom of page