top of page


Tiedätkö,
miten tiimilläsi menee?

Sparky näyttää, miten tiimilläsi menee, mistä se johtuu ja miten sitä pitää johtaa. Teemme tiimisi hyvinvoinnin ja suorituskyvyn tilan näkyväksi kysymällä vain yhden kysymyksen. Tuloksena reaaliaikainen, luotettava tilannekuva taustatekijöineen sekä yksilö- että tiimitasolla.

Sparky on sekä työkalu että palvelu, joka auttaa generoimaan tuottavaa työhyvinvointia ja kestävää suorituskykyä. Palvelusta vastaavat valmentajamme ovat yksilö- ja tiimicoachingin sekä johtamisen kehittämisen kokeneita ammattilaisia. He varmistavat Sparkyn tehokkaan käyttöönoton ja ovat tarvittaessa tukena arjen muuttuvissa tilanteissa.

Sparky tuo hyötyä kaikille

Yksilö saa välittömän palautteen omasta hyvinvoinnin ja suorituskyvyn tilastaan täsmäohjeineen. Hän pystyy tarkastelemaan oman tilansa muutoksia taustatekijöineen ajan saatossa. Sparkyn käytön myötä käyttäjän itsetuntemus syvenee ja tunnetaidot kehittyvät mahdollistaen paremman itsensä johtaminen.​

Tiimi saa yhteisen kielen ja näkymän hyvinvointi- ja suorituskykykeskustelun perustaksi sekä uutta, yhteistä osaamista. Sparkyn käytön myötä keskustelu tiimissä aktivoituu ja syvenee, psykologinen turvallisuus kasvaa, keskinäinen luottamus vahvistuu sekä yhdessä ohjautuvuus kehittyy.​

Esihenkilö saa kokonaan uuden johtamisulottuvuuden. Sparkyn tuottama reaaliaikainen tieto yhdistettynä palvelumme tuottamaan täsmätukeen kehittää esihenkilön osaamista tiimin ja yksilöiden valmentavaan johtamiseen sekä mahdollistaa ennakoivan johtamisen.​

Organisaation johto saa näkymän organisaationsa tärkeimmän resurssin tilasta ja siihen kohdennettujen kehittämistoimien vaikuttavuudesta. 

Näin Sparky toimii

01.

Yhteinen reaaliaikainen tilannekuva työhyvinvoinnista ja suorituskyvystä

Sparkyn käyttö synnyttää yksilölähtöisen, reaaliaikaisen ja luotettavan tilannekuvan työyhteisön työhyvinvoinnista ja suorituskyvystä. Tämä tilannekuva ja tieto sen taustalla vaikuttavista tekijöistä mahdollistaa kokonaisymmärryksen nykytilasta ja luo perustan yhteiselle keskustelulle.

02.

Momentum - Valmius muutokselle

Yksilön itsetuntemus syventyy ja samalla vahvistuu hänen valmiutensa olla vastuullinen ja aktiivinen toimija. Sparkyn myötä kehittyvät vuorovaikutustaidot ja tiimin psykologinen turvallisuus mahdollistavat sekä työhyvinvoinnin että suorituskyvyn kannalta oleellisten asioiden esiinnousun. Esihenkilölle Sparky tuo selkeät puitteet, uutta osaamista sekä työkaluja kasvaa ja kehittyä ihmisten johtajana.

03.

Toiminnan muutos

Esihenkilön valmentavan johtamisotteen kehittyminen vapauttaa työyhteisössä piilevää potentiaalia yksilö- ja tiimitasolla. Yksilöt kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi ja lisäarvoa tuottaviksi tiimin jäseniksi. Tiimeissä tehdään päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka kehittävät työntekijä- ja asiakaskokemusta sekä tuottavuutta. 

04.

Tulokset

Tuloksena työyhteisö, joka osaa ylläpitää ja vahvistaa tuottavaa työhyvinvointia ja kestävää suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä ilmenee parempina liiketoimintatuloksina, joiden mittareina ovat mm. työntekijäkokemus, henkilöstön pysyvyys, työhyvinvointi, psykologinen turvallisuus, työnantajakuva, asiakaskokemus ja tuottavuus. 

Esihenkilö

Sparky auttaa meidät näkemään metsän puilta.
bottom of page