top of page


Jokainen uupunut työntekijä on tragedia ja menetys organisaatiolle.

Hyvinvoivana ihminen on työkaverina miellyttävä ja monta kertaa tuottavampi kuin leipääntyneenä tai uupuneena. ​

Ihmisten hyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtaminen kestävällä tavalla on vaativaa. Työelämän uudet vaatimukset ja nopea muutostahti haastavat jo kokeillut johtamisen keinot. Puhkivalmennetut johtajat ja esihenkilöt oireilevat heihin kohdistuvien, ylimitoitettujen odotusten edessä. Itse- ja yhdessäohjautuvuudesta on toivottu tähän ratkaisua, mutta miten saada ihmiset ottamaan enemmän vastuuta itsestään ja toisista?​

Sparky tuo tähän yksinkertaisen ratkaisun. Kysymällä vain yhden kysymyksen, se ohjaa keskittymään oleelliseen. Uskallatko olla kysymättä?

Sparkyn tarina

Me olemme kehittämisen ammattilaisia. Tiimillämme on pitkä ja laaja kokemus organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisestä. Olemme usein päätyneet valmentamaan tiimejä, jotka ovat todella huonossa tilassa. Nämä ovat pitkäkestoisia, kivuliaita ja kalliita prosesseja.  

Halusimme ennakoiden tarttua tilanteisiin ja hienovaraisiinkin vihjeisiin - auttaa pysähtymään ajoissa ja tunnistaa työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn taustalla olevat oleelliset tekijät, joihin voi vaikuttaa. Tällöin voidaan pienilläkin muutoksilla saada aikaan hyvää, ennen kuin ongelmat kasautuvat lumipalloefektin lailla. 

Ennakoivuuteen, ennaltaehkäisyyn ja aloitteellisuuteen loimme arjen työkaluksi Sparkyn, jotta voimme tehdä työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn tilan näkyväksi - reaaliaikaisesti. Taustalla olevaa metodia olemme hyödyntäneet jo toistakymmentä vuotta, tuhansien ihmisten kanssa. Vuonna 2020 toteutimme pitkään kyteneen haaveemme tuoda se digitaalisesti kaikkien saataville ja rakentaa ympärille kattava palvelukokonaisuus, jolla varmistetaan vaikuttavuus ja tulokset.  

 

Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa olemme kehittäneet Sparkysta työkalun yksilölle, tiimille, esihenkilölle ja organisaation johdolle tuottavan työhyvinvoinnin ja kestävän suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen. 

Sparky definition

Sparky

adjective [ˈspɑːr.ki] 

1. emitting or producing sparks
2. animated; lively: a sparky personality: a nickname for someone who is lively and animated
3. energetic, clever and enjoyable to be with

Vahva tieteellinen tausta

vince-fleming-Vmr8bGURExo-unsplash_edited.png

Tunteet suorituskyvyn ja hyvinvoinnin moottorina

Tunteita on tutkittu paljon hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kontekstissa. Tunnetilalla on tutkitusti merkitys yksilön hyvinvointiin ja suorituskykyyn.

Sparky hyödyntää tunteita yksilön hyvinvoinnin ja suorituskyvyn tilan tunnistamiseen tekemällä näkyväksi, millä suorituskyvyn ja hyvinvoinnin alueella arvioita tekevä yksilö on.

Tekijät työnimun taustalla

Tuottavan työhyvinvoinnin ja kestävän suorituskyvyn taustalta löytyy yhteisiä tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan mahdollistaa työn imu.

 

Muunmuassa Työterveyslaitoksen tutkimukset ja Googlen Aristotle -tutkimus kertovat, kuinka ratkaiseva merkitys työn voimavaratekijöillä, psykologisella turvallisuudella ja yksilön omalla aktiivisuudella on sekä työntekijän että työyhteisön työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn kehittymisessä.

bottom of page