top of page
  • Writer's pictureVerneri Wirenius

Blogi | Yhteistyön ytimessä: neljä kulmakiveä terveen ja toimivan ryhmädynamiikan rakentamiseen

Tänään haluaisin syventyä neljään keskeiseen asiaan, jotka ovat tärkeitä niin yksilön kuin ryhmänkin toiminnan kannalta.


Asiat ovat:

  • yksilön oma vastuu itsestään,

  • yksilön vastuu muista ryhmän jäsenistä,

  • ryhmän vastuu itsestään ryhmänä ja

  • ryhmän vastuu ryhmän yksilöistä.


Nämä neljä kulmakiveä muodostavat perustan terveelle ja toimivalle ryhmädynamiikalle.Ensinnäkin, yksilön oma vastuu itsestään on olennainen osa ryhmässä toimimista. Jokaisella meistä on vastuu omasta toiminnastamme, päätöksistämme ja käytöksestämme. Huolehtimalla omasta hyvinvoinnistamme ja kehittymisestämme voimme parhaiten tukea myös ryhmäämme. 

 

Toiseksi, yksilön vastuu muista ryhmän jäsenistä korostaa empatian ja välittämisen merkitystä. Ryhmässä toimiessa on tärkeää ottaa huomioon myös muiden tarpeet, tunteet ja näkökulmat. Kannustamalla ja tukemalla toisiamme luomme vahvan ja yhtenäisen tiimin. 

 

Kolmanneksi, ryhmän vastuu itsestään ryhmänä tarkoittaa, että ryhmänä meidän tulee huolehtia yhteisestä hyvinvoinnista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Se vaatii avointa kommunikaatiota, yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. 

 

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ryhmän vastuu ryhmän yksilöistä korostaa jokaisen ryhmän jäsenen arvostamista ja tukemista. Jokainen yksilö tuo ryhmään oman panoksensa ja vahvuutensa, ja meidän tehtävämme on tukea toisiamme kasvamaan ja loistamaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä neljä asiaa – yksilön oma vastuu itsestään, yksilön vastuu muista ryhmän jäsenistä, ryhmän vastuu itsestään ryhmänä ja ryhmän vastuu ryhmän yksilöistä – muodostavat perustan terveelle ja toimivalle ryhmädynamiikalle. Kun jokainen jäsen ottaa vastuunsa toimia näiden periaatteiden mukaisesti, voimme saavuttaa yhdessä suuria asioita.


Kokeile ainutlaatuista Sparky®-sovellusta työarjen tueksi itsensä ja tiimin johtamiseen


Tarvitset vain 60 sekuntia ja Sparkyn, jotta teillä voidaan tehdä pieniä ihmeitä, kun tavoitteenasi on

●  uupuvien yksilöiden tunnistaminen ajoissa,

●  työpäiväkokemuksen tekeminen näkyväksi,

●  yksilöllisempi vuorovaikutus tiimin kesken,

●  esihenkilöiden auttaminen vuorovaikutuksen johtamisessa,

●  tiimin motivoitumisen tukeminen ja suorituskyvyn parantaminen,

●  psykologisesti turvallisen yrityskulttuurin luominen ja kannattavuuden parantaminen.


Lue lisää Sparkysta täällä ja varaa ilmainen tapaaminen kanssamme.


Mikäli haluatte kokeilla Sparkya testitunnuksilla, voit myös soittaa suoraan tai laittaa viestiä Veeralle tai Vernerille:


Veera Orava, valmennus & asiakkaat, 050 355 7881, veera@sparky.fi

Verneri Wirenius, bisnespsykologi, 040 821 4824, verneri@sparky.fi


____


Teksti: Verneri Wirenius | Valmentaja, konsultti, kehittäjä & psykologi 


Vernerillä on kyky saada ihmisten luottamus nopeasti. Oikeilla kysymyksillä hän saa asiakkaansa ajattelemaan isosti ja uudella tavalla. Tämä helposti lähestyttävä ja jämpti psykologi lukee tilanteita sujuvasti ja sanallistaa sekä kiteyttää vaikeitakin asioita ymmärrettävästi. Lisäksi hän on onneksenne psykologeille epätyypillisesti erittäin liiketoimintasuuntautunut – eikä mikään lapanen.
Comments


bottom of page