top of page
  • Writer's pictureSparky

Asiakastarina | Onnistunut sulautuminen yhtenäiseksi Hilla Groupiksi: esihenkilövalmennus ja sitoutunut tiimi avainasemassa


Matka yhtenäisen Hilla Groupin rakentamiseksi alkoi keväällä 2021, kun kaksi yritystä yhdistyivät ja kaksi täysin erilaista kulttuuria tuli sulauttaa yhteen. Molempiin yhdistyneisiin yrityksiin kuului ennestään myös useampia yksiköitä, jotka olivat saaneet toimia omillaan. Yhdistymisen myötä otettiin käyttöön uusi nimi ja johdon visio oli selvä: "Haluamme olla yksi yhtenäinen Hilla”.


"Konsernimme strategiassa oli luoda Hilla-yhteisö. Brändin rakentamisen ohessa tuli miettiä, millaista on hillalainen esihenkilötyö ja kuinka yhteisön luominen on käytännössä mahdollista. Onnistuaksemme lähdimme hakemaan kumppania esihenkilövalmennukseen, joka loisi perustan yhtenäiselle päivittäiselle johtamiselle, vahvistaisi yhteisöllisyyttä ja yhdenmukaistaisi toimintatapojamme”, kertoo Saija Hyry, Hilla Groupin henkilöstöjohtaja.

Oikean valmennuskumppanin löytymisen taustalla käytiin aitoja avoimia keskusteluja ja etsittiin yhteistä säveltä. Generoin ja Sparkyn tiimin kanssa sävel löytyi heti ensi hetkestä.


“Vaihtoehtoja valmennuksen tarjoajalle oli useita, mutta jo alussa Annan kanssa käymässäni keskustelussa jokin osui kohdalleen. Generoin tiimillä oli valmius käydä keskusteluja siitä, mitä johtaminen on ja kuinka ihmisiä voidaan auttaa.”
“Kumppanuuden rakentamisen edetessä totesimme arvomaailmamme ja johtamisfilosofiamme kohtaavan – ja löytyi yhteinen hyvä ajatus siitä, millaista ratkaisua haetaan. Meitä kuunneltiin, toiveitamme kunnioitettiin ja ymmärtäminen oli läsnä”, Hyry kuvailee päätöksentekoa.

Vuorovaikutteisella valmennuksella ja sitoutuneella tiimillä hyviin tuloksiin


Yhteinen valmennusmatka Hilla Groupin kanssa alkoi kesäkuussa 2023, kestäen helmikuuhun 2024. Matkan aikana yritys onnistui luomaan vahvan perustan yhteisölliselle kulttuurille, jossa johtaminen on tänä päivänä aiempaa ihmiskeskeisempää ja työntekijät entistä tyytyväisempiä.


“Saimme luotua yhteiset pelisäännöt ja selkeän hillalaisen esihenkilötoimintamallin, joihin kaikki ovat sitoutuneet. Mittaroimme kehitystä muun muassa laajalla henkilöstökyselyllä, jonka perusteella esihenkilötyön laatu oli parantunut. Tämä kertoo panostuksen vaikuttavuudesta.”
“Esihenkilöt ovat omaksuneet ihmiskeskeisen johtamisen, mikä on parantanut työntekijöiden hyvinvointia ja tehnyt johtamisesta aktiivisempaa. Eräskin kokenut esihenkilö sanoi, että nyt hän ymmärtää sen, kuinka hänen pitää oikeasti johtaa ihmisiä; että työ ei ole vain asioiden johtamista, vaan ihmisten johtamista, ja nyt kun olen alkanut johtaa, ihmiset voivat paremmin. Jos yksikin henkilö 60:sta sanoo näin, olemme onnistuneet”, Hyry kertoo tyytyväisenä.

Toimivat käytännön työkalut muutoksen vauhdittajana


“Olemme ottaneet valmennuksen oheen käyttöön käytännön työkaluja, kuten 1-to-1-tapaamisia, jotka ovat parantaneet vuorovaikutusta esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Arjen työkaluna on myös esihenkilöiden keskinäinen sparraus, joka on otettu innolla vastaan ja tullut jäädäkseen.”
“Matkan aikana yhteisöllisyys on vahvistunut, ja kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa näkyy aitoa iloa, naurua ja läsnäoloa, mitä on ollut mahtava seurata. Koronan jälkeisen hiljaisuuden jälkeen tuntuu, että ihmiset ovat alkaneet aidosti kohtaamaan toisiaan. Hillalaisista useat ovat kaukana toisistaan ja eri liiketoimintojen tehtävissä, mutta silti ihmiset ovat löytäneet samankaltaisuuksia ja yhdenvertaisuutta”, Hyry iloitsee.

Valmennuksen tukityökaluna toimi Sparky® -sovellus, joka oli johtotiimien aktiivisessa käytössä. Sparky® toimii pohjana esihenkilön omalle kehittymiselle ja oppimiselle valmennusohjelman aikana. Työkalun avulla henkilö saa ymmärrystä ja tukea oman uudistumis- ja oppimisvalmiuden sekä suorituskyvyn ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja varmistamiseen. Tämän ymmärryksen lisääntyminen kasvattaa myös esihenkilön taitoja johtaa ja tukea oman tiiminsä suorituskykyä.


Hyry aloitti Hilla Groupissa kesällä 2021 ja on siitä asti tehnyt järjestelmällistä henkilöstöjohtamisen työtä. Matkan varrella moni asia on vahvistunut valmennuksien myötä.


”Olemme rakentaneet HR-prosesseja siitä lähtien, kun aloitin Hillalla. Olemme perustaneet esihenkilöfoorumin, kehittäneet rekrytointiprosessia ja kehityskeskusteluprosessia, rakentaneet uuden varhaisen välittämisen mallin ja kehittäneet kokonaisvaltaisesti työkykyjohtamista. On ollut antoisaa, kun olemme pystyneet linkittämään HR-prosessejamme sujuvasti esihenkilövalmennuksiin.”
“Ihmiset ovat olleet erittäin sitoutuneita. Sen sijaan että valmennuksissa pelkästään valmentajat olisivat kertoneet mitä tulee tehdä, olemme nostaneet esille myös itse esihenkilöt ja heidän omat oivaltavat tarinansa”, Hyry kuvailee.

Kun odotukset ylittyvät, olemme onnistuneet

 

”Odotuksiini nähden olemme saavuttaneet valmennuksilla jopa enemmän. Uutta sisäistettävää asiaa on tullut paljon, mutta minulla on kokemusta useammasta muutoksen läpiviemisestä, joten ymmärrän, että tärkeintä ei ole, että kaikki oppivat heti kaiken. Olemme tässä yhdessä ja jos yhdenkin asian on pystynyt poimimaan arkeensa hyödynnettäväksi, on kehitytty. Tämä on prosessi, siemen, joka istutetaan ja se alkaa hiljalleen kasvamaan. Lisäoivalluksia opitusta voi syntyä vasta paljon myöhemmin.”
”Iso ja tärkeä osa onnistumista on ollut se, että prosessiin on osallistunut myös johtoryhmä aina toimitusjohtajaa myöten. Toimitusjohtajamme on käynyt läpi kaikki valmennukset ja toiminut sparriparina. Tällä on iso symbolinenkin merkitys”, Hyry korostaa.

Onnistuneeseen valmennukseen ja hyviin tuloksiin pystyttiin avoimella dialogilla.


”Valmennuksessa on onnistuttu todella hyvin. Ohjausryhmätyöskentely on ollut todella tärkeää ja olemme käyneet jatkuvaa dialogia. Ryhmätapaamisten jälkeen soittelimme Vernerin ja Jukan kanssa, että mitä muutetaan, jos muutetaan. Muutosten teko oli aina joustavaa ja nopeaa, ja palveli asiaansa”, Hyry päättää.

Hilla Group on laaja­-alainen monimedia­konserni. Lue lisää asiakkaastamme täällä.


 

Haluaisitko kokeilla ainutlaatuista Sparky®-sovellusta työarjen tueksi itsensä ja tiimin johtamiseen?


Saat apua Sparkysta muun muassa kun tavoitteenasi on:

●  uupuvien yksilöiden tunnistaminen ajoissa,

●  työpäiväkokemuksen tekeminen näkyväksi,

●  yksilöllisempi vuorovaikutus tiimin kesken,

●  esihenkilöiden auttaminen vuorovaikutuksen johtamisessa,

●  tiimin motivoitumisen tukeminen ja suorituskyvyn parantaminen,

●  psykologisesti turvallisen yrityskulttuurin luominen ja kannattavuuden parantaminen.


Lue lisää Sparkysta täällä ja varaa ilmainen tapaaminen kanssamme.


Mikäli haluatte kokeilla Sparkya testitunnuksilla, voit myös soittaa suoraan tai laittaa viestiä Veeralle tai Vernerille:


Veera Orava, valmennus & asiakkaat, 050 355 7881, veera@sparky.fi

Verneri Wirenius, bisnespsykologi, 040 821 4824, verneri@sparky.fi


Comments


bottom of page