top of page
  • Writer's pictureSparky

Asiakastarina | NF Fleetin entistäkin ehompi tiimiNF Fleet kehittää jatkuvasti itseään ja työskentelytapojaan, jotta he voivat jatkossa tarjota entistäkin parempaa palvelua asiakkailleen. Työntekijöiden hyvinvointi on nostettu myös heidän strategiansa yhdeksi pääpilariksi. Hyvinvoiva henkilökunta mahdollistaa sen, että NF Fleetillä on jatkossa myös entistäkin tyytyväisempiä asiakkaita.


NF Fleetin sekä omistajayhtiö ALD Automotiven koko henkilökunta on ollut mukana Generoin tuottamassa Grateful Mind -työhyvinvointiohjelmassa, jossa on luotu uusia keinoja oman työn hallintaan, itseohjautuvuuteen, uudistumiskykyyn sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen.


Generoin kattava, juuri yrityksen tarpeisiin sovitettu valmennuskokonaisuus ja Sparky-mobiilisovelluksen käyttöönotto on tuonut uusia oivalluksia ja keinoja jokaisen yksilön omien voimavarojen tunnistamiseen ja kestävän suorituskyvyn kehitykseen sekä yhdessä tekemiseen. Generoin ja Sparkyn ydinosaamista onkin työyhteisön hyvinvoinnin ja kestävän suorituskyvyn tukeminen.


“NF Fleetin kanssa lähdimme pureutumaan kiireisen organisaation haasteisiin ensin yksilötasolla. Omien toimintatapojen tunnistaminen on avainasemassa siihen, että voi lähteä tekemään positiivista muutosta. Kun omat voimavarat saadaan esiin ja hyödynnettyä onkin hyvä jatkaa siihen, miten työyhteisössä toimitaan yhdessä ja tuetaan toinen toistamme. Näin luodaan pohjaa kestävälle työhyvinvoinnin kehitykselle”, kertoo Generoin valmentaja ja Sparkyn toimitusjohtaja Anna Savolainen innostavasti.

Jokainen osallistuja voi poimia valmennusohjelmasta juuri omaan arkeen sopivat keinot. Itsetuntemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen luotu Sparky-sovellus kulkee kätevästi mukana muistuttaen valmennuksen aiheista kiireisen arjen keskellä. NF Fleetin asiakaspalvelupäällikkö Sanna Andersén pitää tärkeänä, että välillä pysähdytään yhdessä sekä oman että koko työyhteisön hyvinvointiteeman äärelle:


“Työyhteisössä on tärkeää oppia tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisten yksilöiden erilaisia toimintamalleja. Siihen nämä valmennukset toimivat erinomaisena muistutuksena ja uusien ajatusten herättäjänä. Ylipäätään valmennusohjelma on avannut hyviä avoimia keskusteluja hyvinvointiasioiden ympärillä. Pienelläkin muutoksella omassa tekemisessä voi olla hyvinkin suuri positiivinen vaikutus koko porukkaan”, Andersén summaa.

NF Fleet palvelee mielellään kaikissa arkea helpottavaan leasingautoiluun liittyvissä asioissa. NF Fleetin tiimin yhteystiedot löytyvät heidän sivultaan täältä. Yhteisen valmennustarinan löydät myös NF Fleetin sivulta täältä.


Teksti ja kuva: NF Fleet

Comments


bottom of page